Grabbe, Nils

Grabbe, Nils Månsson (d. 1549 Karis), militär. Grabbe omnämns första gången 1521 under Gustav Vasas befrielsekrig, då han bekämpade danskarna och överföll dem med en liten flotta bl.a. vid Raseborg, Borgå och Kumogård. Hösten 1523 ledde han med framgång belägringen av Viborg och kunde efter kriget motta flera bevis på kungens gunst; var bl.a. från 1523 häradshövding i Raseborgs län. Grabbe erövrade 1534 Viborg en andra gång, nu från den upproriske greven av Hoyas folk, och insattes därefter av Gustav Vasa som hövding på slottet, men tvangs avgå 1545 sedan han visat för stor självständighet i skötseln av såväl räkenskaperna som relationerna med Ryssland. Han gjorde nämligen anfall över på rysk sida och beslagtog rysk egendom.

Efter avgången levde Grabbe tillbakadraget på sin gård Grabbacka i Karis. Hans namn sätts i samband med en fördjupning i terrängen i Karis ("Grabbes kanal"), som från s. utmynnar i Svartån; den är dock förmodligen av äldre datum. Vid provgrävningar 1974 kom man till att kanalen troligen härstammar från medeltiden.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import