gräsand

gräsand (Anas platyrhynchos), allmännaste andfågeln i Finland, fåtalig endast i Lappland. Det häckande beståndet består av ca 200 000 par. G. är en flyttfågel, men tusentals gräsänder övervintrar numera i Finland, främst i städerna. G. är föremål för intensiv jakt under perioden 20/8-31/12.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import