Gräsbeck, Gottfrid

Gräsbeck, Gottfrid Gustaf Unosson (f. 15/2 1927 Åbo, d. där 19.7.2010), kördirigent och komponist, fil.mag. 1952, far till Folke Gräsbeck. Som musiklärare, senare lektor i musik vid Åbo Akademi blev Gräsbeck 1955 dirigent för Akademiska orkestern, Brahe Djäknar och Florakören. Dessa ensembler har även framträtt tillsammans. Under Gräsbecks ledning hävdade körerna sig även i internationella sammanhang (BD segrade 1969 i Let the Peoples Sing). Gräsbeck var även lärare och kördirigent vid Åbo musikinstitut och innehade förtroendeposter inom musiklivet i Åbo samt innehade konsertbyrån Allegro. Han var också verksam som musikkritiker. Som komponist tillämpade Gräsbeck många tekniker, från dodekafoni till traditionell körsats. Större kompositioner är bl.a. det multimediala verket Stämmor ur elementen (1965) och Magnificat (1983). Svenska kulturfondens pris 1984, Åbo stads konstpris 1988, fil.dr h.c. 1988.
GraesbeckGottfrid

Gräsbeck, Gottfrid. Hade många strängar på sin lyra. Under decennier var han en central gestalt i musiklivet i Åbo. Foto: Åbo Akademis bildsamlingar, K. Johansson.
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.08.2010 av Johan Lindberg
Uppdaterat 04.08.2010 av Import