Granatenhjelm, Fredrik

Granatenhjelm, Fredrik (f. 1/5 1708 Halland, d. 13/12 1784 Hfrs), militär. Granatenhjelm, som var känd för sin fromhet och sitt oklanderliga leverne, deltog i kriget 1741-43 och tjänstgjorde därefter på Sveaborg, där han 1772 avancerade till major. Vid statskuppen samma år vägrade han svära Gustav III trohetsed. Granatenhjelm utövade stor välgörenhet och testamenterade (själv frimurare) sin egendom till det barnhem frimurarna underhöll i staden. Han begrovs i nuvarande Kajsaniemi park ("Frimurarens grav").

Efter Granatenhjelm uppkallades den stiftelse, som grundades 1913 och arbetade för frimureriets återinförande i Finland. Utåt verkade stiftelsen som vårdare av Frimurarens grav. 1923 grundades Föreningen Granatenhjelm, genom vilken den svenska frimurarorden i Finland bedriver sin verksamhet.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import