Granholm, Bruno

Granholm, Bruno Ferdinand (f. 14/5 1857 Mörskom, d. 24/9 1930 Hfrs), arkitekt, utexaminerades från Polytekniska institutet 1882. G. utsågs till arkitekt för de finska järnvägarna 1892 och verkade där fram till 1920-t. G. planerade de flesta kända stationsbyggnaderna vid banorna Hfrs-Åbo, Haapamäki-Jyväskylä-Suolahti, Kuopio-Iisalmi-Kajana och Nyslott-Elisenvaara. Stationsbyggnaderna gjordes i nationalromantisk stil med osymmetriska planer och rikliga trädekorationer. G. innehade även privatpraktik och ritade bl.a. jugendhusen Lotsgatan 7, 9 och 13 i Hfrs. (Patrick Eriksson)

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import