Granö, Johannes Gabriel

Granö, Johannes Gabriel (f. 14/3 1882 Lappo, d. 23/2 1956 Hfrs), geograf, fil.dr 1910. G. blev 1911 docent i Hfrs, verkade 1919-23 som professor vid Dorpats universitet, 1924-26 och 1945-50 som professor i Hfrs, 1926-45 som professor vid Åbo universitet och 1945-55 som kansler för Åbo universitet. Han utgav flera geografiska och geologiska undersökningar, grundade på forskningsfärder i Sibirien, Mongoliet och provinsen Amur, och ett populärt verk om Altai (2 bd, 1919-21), vars ytbildning han grundligt utforskade. G. ägnade sig särskilt åt kvartärgeografiska och morfologiska problem (påvisade bl.a. oriktigheten i ett tidigare antagande, att mell. Asien saknat en istid) samt åt metodiska och regionalgeografiska frågor. Han fotograferade även flitigt under sina sju strapatsrika forskningsresor 1906-16; den omfattande och kulturhistoriskt värdefulla bildsamlingen donerades av sonen till Suomalaisen kirjallisuuden seura. (T. Eskola, J.G. G. Siperian valokuvaajana 1902-16, 2002)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 05.08.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 05.08.2011 av Import