Gripenberg, Georg

Gripenberg, Georg Achates (f. 18/5 1890 Pburg, d. 31/5 1975 Hfrs), diplomat, son till Alexis G. Han var en av landets mest ansedda diplomater. G. tjänstgjorde 1920 som tf. kanslichef vid utrikesministeriet och representerade Finland i olika delar av världen, bl.a. i Sydamerika 1929-32, London 1933-41, Vatikanen 1942-43, Stockholm 1943-56. Med sin erfarenhet och aristokratiska framtoning var han ett naturligt val då landets förste FN-ambassadör skulle utses. Åren 1956-59 i New York innebar dock en stor utmaning, eftersom uppdraget skilde sig avsevärt från de tidigare. G. utgav en biografi över Hans Henrik G. och tre memoarvolymer, som utkom 1959-64. Hörde till marskalk Mannerheims få nära förtrogna. Pol.dr h.c. 1961.


GRIPenbergG_ok.jpg

Gripenberg, Georg. Erbjöds utrikesministerposten i mars 1940, då regeringen ombildades efter vinterkriget, men tackade nej. Foto: Museiverket.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 17.06.2009 av Johan Lindberg
Uppdaterat 17.06.2009 av Import