Gripenberg, Hans Henrik

Gripenberg, Hans Henrik (född 14/4 1754 Vittis, död 25/10 1813 Stockholm), militär, farfar till Gustaf Adolf G. Han deltog med utmärkelse i kriget 1788-90 och var vid krigsutbrottet 1808 befälhavare för Tredje brigaden, som han med framgång anförde bl.a. vid Siikajoki och Lappo. Sedan G. i juni 1808 utnämnts till generalmajor och åtföljt de finska regementena under deras återtåg norrut, erhöll han befälet över armén i Norrbotten, där han 25/3 1809 ingick den omdebatterade kapitulationen i Kalix. Efter kriget, då G. slagit sig ned i Finland, stämdes han för krigsrätt i Stockholm, men vägrades utresetillstånd av kejsaren. Efter att 1812 ha erhållit avsked ur svenska armén sökte han rentvå sitt rykte med en ny rättegång i Stockholm. En senare tids forskning (visserligen utförd i släktkretsen) fann hans handlingssätt försvarligt med hänsyn till omständigheterna. (G.A. Gripenberg, Generalmajor H.H. G., 1937)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
finska kriget 1808-1809, personer (individer), militärer (roll), Gustav III:s krig, krigsrätt
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 12.05.2016