grodor

grodor (Ranidae). I Finland finns tre genuina arter. Vanliga grodan (Rana temporaria) är mycket vanlig i hela landet. Åkergrodan (R. arvalis), vars kväkande är ett bubblande ljud, förekommer i landets s. och mell. delar, men är betydligt fåtaligare än vanliga g., nordligast har åkergrodan påträffats i Ivalo. Paddan (Bufo bufo) är allmän i s. och mell. Finland, men har också påträffats i Lappland. Sjögrodan (R. ridibunda) är en östlig ras av den ätliga grodan, som inte förekommer i vårt land. Sjögrodor har utplanterats i Finland och tidvis påträffats i Gammelstadsviken i Hfrs och vid Borgå.

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import