Grotenfelt, Kustavi

Grotenfelt, Gustaf (Kustavi) (f. 27/4 1861 Hfrs, d. där 7/1 1928), historiker, fil.dr 1887, son till Adolf G. Han blev 1887 docent i finsk, rysk och nordisk historia vid Helsingfors universitet och var 1905-26 e.o. professor i nordisk historia. G. utövade ett mångsidigt historiskt författarskap och deltog i det politiska livet som medlem av ståndslantdagen från 1888 och enkammarlantdagen 1908-09. Hans huvudarbete, Suomen historia uskonpuhdistuksen aikakaudella 1521-1617 (1902), behandlade Finlands historia under reformationens era. G. framträdde i sin ungdom som diktare under signaturen Leimu och tillhörde under de s.k. ofärdsåren kring sekelskiftet 1900 det passiva motståndets män. Han var även verksam inom Finska litteratursällskapet och tjänstgjorde 1917-29 som förste ordförande i Genealogiska sällskapet i Finland.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historiker (forskare), professorer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 04.05.2009