Gulin, Eelis

Gulin, Eelis Gideon (f. 29/12 1893 S:t Michel, d. 4/8 1975 Hfrs), teolog och kyrkoman, teol.dr 1923. G. var 1923-27 docent vid Helsingfors universitet och 1927-30 adjunkt i Bibelns grundspråk. Han var 1930-33 tf. professor i exegetik vid Åbo Akademi och 1933-45 professor i nytestamentlig exegetik i Hfrs. G. var 1945-66 biskop i Tammerfors stift, och på denna post sökte han åstadkomma ett närmande mellan kyrkan och arbetarrörelsen. Han var en ledande kraft inom det kristliga studentarbetet, den ekumeniska rörelsen, settlementsrörelsen och Oxfordgrupprörelsen i landet. Utvecklade ett omfattande teologiskt skriftställarskap och skrev vidare bl.a. memoarer, Elämän lahjat (2 bd, 1967 -68). (I. Antola, Historian ja teologian välissä: E. G. Uuden testamentin tulkitsijana, 1997)
 


EGulin.jpg

Gulin, Eelis. Som biskop i Tammerfors stift försökte han åstadkomma ett närmande mellan kyrkan och arbetarrörelsen. Foto: Åbo Akademis bildsamlingar.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
finlandssvenskar, biografier, präster, teologer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 07.06.2023