Gyldén, Claes Wilhelm

Gyldén, Claes Wilhelm (f. 12/5 1802 S:t Michels sn, d. 16/3 1872 Hfrs), ämbetsman. Som lantmäteriöverdirektör från 1854 organiserade G. Finlands forstväsen och hade väsentlig andel i grundandet av Evois forstinstitut. Han utarbetade ett flertal kartverk, bl.a. en samling kartor över Finlands städer (1845), en höjdkarta över Finland (1850) och ett stort generalkartverk i skalan 1:400 000, som vid hans död var i det närmaste färdigt. Verkligt statsråd 1869.CWGylden.jpg

Gyldén, Claes Wilhelm. Utarbetade ett flertal kartverk över Finland. Foto: Åbo Akademis bildsamlingar.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import