Haavikko, PaavoHaavikko, Paavo Juhani (f. 25/1 1931 Hfrs, d. där 6/10 2008), författare och förläggare, från 1955 gift med författaren Marja-Liisa Vartio. H., som var en av den finska modernismens främsta namn, mottogs redan vid debuten 1951 med samlingen Tiet etäisyyksiin som en färdig diktare. I sin lyrik som är präglad av 50-talets romantiska modernism tolkade han på ett mästerligt sätt tillvarons otrygghet och relativitet. Ett centralt motiv i hans produktion, där även noveller, essäer och skådespel ingår, är makten, som H. skärskådade ur olika synvinklar. Han blev tidigt en uppburen författare, trots att han p.g.a. sin ironi och sina ofta mycket lakoniska uttrycksformer inte är lättillgänglig. I svensk översättning har utkommit bl.a. romanen Yksityisiä asioita (1960, sv. övers. Privata angelägenheter, 1966) och det självbiografiska arbetet Prospero (1989).

I Kansakunnan linja (1977, sv. övers. Finlands linje, 1979) skärskådade H. Finlands 1900-talshistoria och mytbildningen kring den. Författarens intresse för det förflutna ledde till nytolkningar av historien i t.ex. Nuijasota (1996) och Suuri keinottelu (1997). Av H.:s övriga litterära produktion under 1990-t. kan exempelvis diktsamlingen Puiden ylivertaisuudesta (1993), romanen Pahin ja paras (1996) och skådespelet Anastasia ja minä (1992) nämnas. I volymen Tämä minun ankara vuosisatani (2000) steg han in i rollen som Urho Kekkonen och i dennes tankevärld. H. verkade 1967-83 som litterär chef vid förlaget Otava och grundade 1975 förlaget Art House, som har blivit en betydande utgivare av facklitteratur. Erhöll akademikers titel 1991. - Hans andra hustru sedan 1971, fil.lic. (1980) Ritva H. (f. 1929), har skrivit bl.a. författarbiografier och verkat som spökskrivare samt innehaft ett stort antal kulturella förtroendeuppdrag. Hon erhöll professors titel 2001. (S. Ylimartimo, Historiallinen ja myyttinen aines P. H:n tuotannossa, 1975; A. Kinnunen, Syvä nauru, 1977; H. Sihvo, Soutu Bysanttiin, 1980; K. Tarkiainen, P. H. - modernisternas furste: lyriken 1951-1966, 1997; M. Saari, Haavikko-niminen mies, 2009)


HaavikkoPaavo

Haavikko, Paavo. Författaren fotograferad inför sin 70-årsdag. Han blev ett slags nationens orakel, en kritisk iakttagare av företeelser i det finländska samhället. Foto: Lehtikuva Oy, P. Sakki.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 27.03.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 27.03.2012 av Import