Häkli, EskoHäkli, Esko Antero (f. 30/11 1936 Kaukola), biblioteksman, fil.lic. 1972. Häkli anställdes som bibliotekarie vid Helsingfors universitetsbibliotek 1962, var chef för administrativa avdelningen 1974-76 och överbibliotekarie 1976-2002. Han har gjort en stor internationell insats, bl.a. som ordförande för den nordiska samarbetsorganisationen för vetenskaplig information, Nordinfo, i flera repriser och som preses i de europeiska nationalbibliotekens takorganisation 1995-98. Bland hans böcker märks Myten om kunskapen (1979) och A.E. Nordenskiöld - A scientist and his library (1980). Erhöll professors titel 1976. (Gustaf Widén)

Häkli har även redigerat boken Ingen dag utan papper: om papper och dess roll som kulturbärare (2008). (red.)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import