Hästö Busö

Hästö Busö, ö i Ekenäs skärgård ö. om Tvärminne. Ön torde på grund av sitt läge vid segelleden österut ha använts som hamnplats redan under medeltiden. Den blev i början av 1800-t. lots- och tullklareringsplats och exproprierades 1913 av ryska staten, som där uppförde befästningsverk, sprängda 1918. Ön var ett viktigt seglingscentrum, främst för Ekenäs segelsällskap, från början av 1870-t. fram till andra världskriget, då den annekterades av den finländska försvarsmakten. Från H., som var den östligaste ön inom det sovjetiska arrendeområdet, igångsattes natten till 18/7 ett häftigt anfall mot Hästö, som erövrades efter blodiga strider. Drygt sextio klent utrustade finländska soldater stupade. Försvarsmakten disponerade ön från krigsslutet fram till 2003, då Hangö kustsektion indrogs. H. övergick sistnämnda år i Forststyrelsens ägo.

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import