Haga

Haga, fi. Haaga, distrikt i v. stordistriktet i Hfrs, 25 705 inv. (2008). H. villastad grundades under 1900-talets första år på mark som tillhört hemmanen Korpas och Backas i Lill-Hoplax by i Helsinge, av vilka det senare från 1895 ägdes av Ab M.G. Stenius, som arrenderade och sålde tomter. H. fick en snabb utveckling tack vare sitt gynnsamma läge på vardera sidan om Kustbanan (invigd 1903) och utgjorde från 1909 ett område med egen förvaltning inom Helsinge socken. Villastaden fick 1914 elektrisk spårvägsförbindelse med huvudstaden (banan byggdes av Ab M.G. Stenius och övertogs 1927 av Spårvägs- och omnibus Ab i Hfrs; trafiken sedermera nedlagd). H. ingick 1920-22 i den nybildade Hoplax kommun och bildade 1923 egen köping, som 1946 i samband med den s.k. stora inkorporeringen anslöts till Hfrs. H. hade 1945 3 300 invånare, varav 33,7 % svenskspråkiga. Den äldre trähusbebyggelsen har efter andra världskriget ersatts av moderna flervåningshus och radhus. Det ursprungliga H. kallas numera Södra H. (fi. Etelä- Haaga, 12 127 inv. 2008), sedan det på 1950-t. erhållit en satellitstad i n., Norra H. (fi. Pohjois-Haaga, 8 689 inv. 2008) präglad av höghus. Stenhagen (fi. Kivihaka, 811 inv. 2008) byggdes på 1960-t. intill Centralparken. Sedan mitten av 1970-t. har utbyggnaden av H. fortgått kring Mårtensdalsbanan, med pendeltågsförbindelse till centrum. V. om banan, där det tidigare fanns huvudsakligen s.k. frontmannahus, ligger det huvudsakligen på 1980-t. uppförda Lassas (fi. Lassila, 4 078 inv. 2008). En del av det på 1990-t. byggda bostadsområdet Lillhoplax ligger i s. delen av H. (J.E. Roos, H. köpings historia, 1950)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, befolkning, bebyggelse, områden, stadsdelar, förorter, bebyggelsehistoria
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.01.2011