HammarlandHammarland, kommun på v. delen av Fasta Åland. Areal 138 km2, invånare 1 508 varav 93,9 % svenskspråkiga (2010).

Hammarland upptar en halvö, som mot Norrhavet övergår i en rikt utbildad skärgård med N. och S. Sälskär och dess havsfyr längst ute. Hammarland skils från Eckerö av det förr segelbara Marsundet. Bosättningen är koncentrerad till de bördiga lerslätterna i kommunens centrala delar kring kyrkan, där byarna Frebbenby, Kattby och Mörby ligger.

Trakten är synnerligen rik på fornminnen; bl.a. har två fornborgar, på Borgö och Borgberget, påträffats. Ställvis kan rester av ryska batterier beskådas. De inrättades under första världskriget bl.a. i Sålis, varifrån ryssarna besköt Godby under det s.k. Godbyslaget i februari 1918. Den ryska 4 000 man starka garnisonen i Hammarland avväpnades sedan av tyskarna, varefter befästningarna raserades. Den bofasta befolkningens ursprung i Hammarland daterar sig troligen till ca 600 e.Kr., då nybyggare började anlända från Sverige. Hammarland är nämnt först 1406, men bildade långt tidigare egen församling. Gråstenskyrkan, helgad åt S:ta Catharina, härstammar till sina äldsta delar från 1300-t. (W. Melin, Beskrivning över Hammarland på Åland, 1934; Å. Ringbom/C. Remmer, H. och Eckerö, Ålands kyrkor del 1, 1995)


Hammarland

s262.jpg

Hammarland ligger mellan Marsund och Ivarskärsfjärden. Kyrkan, (ovan) som är belägen i närheten av ett större gravfält från yngre järnålder, började byggas kring sekelskiftet 1300 som en salkyrka. Senare tillbyggdes vapenhus, sakristia och torn. Karta: Arttu Paarlahti. Foto: Schildts bildarkiv, H. Ekberg. Källa för areal- och befolkningsuppgifter: Kommunportalen/Statistikcentralen.

HAMMARLA.jpg

Bildkälla: Finl. kommunförbund.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
ägare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
Ämnesord
historia, kommuner, befolkning, bebyggelse, ytformer, näringsstruktur
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 24.08.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 24.08.2011 av Import