handelshögskolor

handelshögskolor, universitet för forskning och undervisning i ekonomiska vetenskaper. I Finland finns tre handelshögskolor, en finsk (Helsingfors handelshögskola) och en svensk (Svenska handelshögskolan) i Helsingfors samt en finsk i Åbo (Åbo handelshögskola). Examina i ekonomiska vetenskaper kan enligt 2004 års förordning förutom vid handelshögskolorna avläggas även vid Jyväskylä universitet, Tammerfors universitet, Uleåborgs universitet, Vasa universitet, Villmanstrands tekniska högskola och Åbo Akademi. Examina i ekonomiska vetenskaper är ekonomie kandidat, ekonomie magister, ekonomie licentiat och ekonomie doktor. Se även ekonom.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import