Hangöbanan

Hangöbanan, namn på den 149 km långa järnvägen Hangö-Hyvinge, byggd 1872-73. Arbetena, som finansierades av ett konsortium i Petersburg, underlättades av fördelaktiga terrängförhållanden, det svåraste naturhindret utgjordes av Pojoviken. Banan inköptes 1875 av staten. Den är i våra dagar framför allt en viktig industribana, men betjänar även persontrafiken. (W.E. Nordström, Vision och verklighet, 1976; J-E. Wiik, Kampen om spåret: hur järnvägen kom till Hangö och andra kuststäder, 2003)
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
tåg, tågstationer för lokaltrafik, banor, kollektivtrafik
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 14.03.2012
Uppdaterat 07.06.2023