Hannula, Joose

Hannula, Joose Olavi (f. 5/11 1900 Åbo d. 12/6 1944 Salla), militär och krigshistoriker, överste (1940). H. genomgick kadettskolan 1919-21 och verkade 1927-39 som lärare i krigshistoria och strategi vid Krigshögskolan. Han tjänstgjorde under fortsättningskriget bl.a. som regements- och brigadkommendör; stupade under ett flyganfall. H. var en ytterst produktiv krigshistorisk författare, som skrev såväl krigskonstens historia (Sotataidon historia, 3 bd, 1930-33) som första världskrigets och inbördeskrigets historia jämte talrika andra arbeten. Till svenska har översatts bl.a. Hakkapeliter och karoliner (1941), bilder ur det svenska rikets och Finlands historia. (J. Kronlund m.fl., Suomen puolustuslaitos 1918-1939, 1988)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 04.05.2009