harr

harr (Thymallus thymallus), laxfisk, vikt sällan över 1,5 kg, mycket uppskattad av sportfiskare. H. är allmän i Lappland och förekommer dessutom särskilt i de n. delarna av Bottniska viken och i de vattendrag som utmynnar där. Bestånden längs kusten har dock lokalt mer eller mindre försvunnit. H. finns även i vissa delar av Saimen, Pielisjärvi och Päijänne, och är utplanterad i många sjöar i mell. Finland. Fångst av h. är förbjuden under lektiden i april och maj. Minimimåttet vid fångst av h. är 30 cm, och rekordvikten är 6,7 kg (fångad i Konnevesi 1956).

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import