Heiden, Fjodor

Heiden, Fjodor Logginovitj (1821-1900), rysk militär (general av infanteriet 1866), generalguvernör över Finland 1881-97. H. blev populär bland fennomanerna genom språkförordningarna på 1880-t. men kom genom panslavistiska påtryckningar att inta en avog ställning till Finland; medverkade aktivt bl.a. till utfärdandet av 1890 års postmanifest och deltog i förarbetena för 1900 års ryska språkmanifest.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import