Heino, Raimo

Heino, Raimo Isma (f. 13/9 1932 Hfrs, d. där 30/11 1995), skulptör. Heino studerade vid Fria konstskolan 1953-56 och vid Finlands konstakademis skola 1954-57. Han utexaminerades som teckningslärare från Konstindustriella läroverket 1963. Som bildhuggare blev Heino kanske mest känd som en kunnig och flitig medaljkonstnär (inalles 216 medaljer) med en personligt humoristisk och realistisk stil. Miniatyrskulpturer hörde också till Heinos starka sidor. Bland hans offentliga arbeten märks t.ex. en porträttbyst av Väinö Linna i Tampereen työväen teatteri, Georg Malmstens minnesmärke i Hfrs och en serie reliefer i brons i polis- och tingshuset i Joensuu. Han hade även utbildat sig i målarkonsten och grafiken och var en lysande tecknare. Heino var 1965 en av Medaljkonstgillet i Finlands stiftande medlemmar. Han deltog aktivt i konstnärernas organisationsliv och var bl.a. ordförande i statens bildkonstkommission 1977-79, Konstnärsgillet i Finland 1970-72 och 1974-77 samt i Bildhuggarförbundet 1973-74. Heino utsågs till Konstnärsgillets hedersmedlem 1992. (Bengt von Bonsdorff)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
skulptörer, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import