Helin, Pekka J

Helin, Pekka J. (f. 1/5 1945 Tfrs), arkitekt, utexaminerad från Tekniska högskolan 1971. H. inledde tidigt praktik tillsammans med kollegan Tuomo Siitonen, med vilken han samarbetade fram till 1999. Deras innovativt modernistiska arkitektur nådde fort berömmelse och många av deras verk anses vara banbrytande. Sina största framgångar har H. och Siitonen haft inom kontorsbyggandet, där de introducerat den dubbla transparenta glasfasaden med bred luftspalt inne i ytterväggskonstruktionen och skickligt vidareutvecklat centrala inre atriumhallar till konstfärdiga innertorg med stora enhetliga glastak. Deras konstruktivistiska stål- och glasarkitektur lättas upp av en riklig användning av trä i interiörerna. Ett projekt för Metallarbetarförbundet, skolningscentret Muurikka vid Näsijärvi (1977), noterades internationellt, tack vare experimentell användning av industriellt producerade kopparpaneler och stålbalkskonstruktioner närmast tänkta för industribyggnader. De har även gjort uppmärksammade bostadsprojekt, bl.a. till Helsingfors bostadsmässa 1980, Sibeliuskvarteret i trädgårdsstaden Hestra i Borås, Sverige (tills. m. Tuomas Wichmann 1993) och Asunto Oy Laivapoika i Gräsviken i Hfrs (1995). De flesta uppdragen erhöll kompanjonerna genom tävlingar; tillsammans segrade de i närmare trettio tävlingar och erövrade över fyrtio andra priser eller inlösningar. Deras största internationella framgång är segern i stadsplanetävlingen för Fornebuområdet i Oslo (1998), som är under byggnad. Till deras mest kända projekt hör vidare simhallen Vesihelmi i Forssa (1993), Nokias huvudkontor i Kägelviken, som byggts ut i flera faser (1997-2001) och social- och hälsovårdsministeriets kontorsbyggnad i Kronohagen (1999).

Efter det gemensamma kontorets upplösning 1999 har H. idkat egen byråverksamhet, som har utvecklats till en av Finlands största privata arkitektbyråer. Till H:s främsta egna arbeten räknas Östersjötorget och -tornet (2000) samt Ilmarinens huvudkontor i Gräsviken (2002), Nordea i Vallgård i Hfrs (2003), Alberga områdescentrum i Esbo (arbete fr.o.m. 2000) och riksdagens tillbyggnad (2002-04), efter en tävling (1999). H. segrade också med sitt förslag "Sydänpuu" ('kärnvirke') i den internationella tävlingen om Finnforest Abp:s nya huvudkontor, som kommer att byggas i Hagalund, helt i trä. H. har även premierats med bl.a. det finländska stålkonstruktionspriset 1997 och 2000 samt det europeiska stålkonstruktionspriset 2001. (Patrick Eriksson)
HelinPekkaJ

Helin, Pekka J. Nokias huvudkontor i Esbo startade boomen av kontorsarkitektur i stål- och glas i slutet av 1990-t. Byggnadens planerare H. gick i spetsen för den starka trenden, som kännetecknas av dubbla ytterväggar i glas och rymliga innerhallar med glastak. Foto: Jussi Tiainen.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
arkitekter, finlandssvenskar, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 20.09.2011
Uppdaterat 08.06.2023