Hietanen, Reino

Hietanen, Reino Erkki (född 2/11 1932 Äyräpää, död 4/12 2014 Lahtis), målare, grafiker. H. utbildades till teckningslärare vid Konstindustriella läroverket 1954-57. Han studerade vid Finlands konstakademis skola 1957-61, utomlands i Florens 1965-66 och som gästande konstnär vid Stedelijk museum i Amsterdam 1972. H. uppmärksammades på 1960-t. för sina skenbart abstrakta arbeten i en speciell grafisk streckteknik. Hans motiv varierade kraftigt under åren och han återvände stundom till gamla idéer. Den asketiska grå färgen var länge förhärskande i H:s ibland mycket expressiva och däremellan dämpade kompositioner, såsom de illusionistiska draperimålningarna från 1970-t. H. utförde sina första litografier 1984, i vilka man återfinner de viktigaste inslagen från hans filosofiska måleri. H. har utfört glasmålningen Circulum vitae för Kasbergets kyrka i Hfrs 1971. Han var teckningslärare i olika skolor i Hfrs på 1960-t., lärare i teckning och komposition vid Konstindustriella läroverket 1963-68 och i måleri vid Konstakademins skola 1968-70; rektor för konstinstitutet i Lahtis 1972-82. H. var Årets konstnär under Helsingfors festspel 1973. Han tillhörde den 1963 bildade konstnärsgruppen Marsianerna. Erhöll professors titel 1987. (Bengt von Bonsdorff/red.)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
målare (konstnärer), personer (individer), grafiker (bildkonstnärer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 11.04.2016 av Import