högförräderi

högförräderi. Strafflagens 13:e kap. stadgar om högförräderibrott. Lagen skiljer mellan h., grovt h. och förberedelse till h. För h. döms bl.a. den som med våld eller hot om våld försöker upphäva eller ändra Finlands statsförfattning eller ändra Finlands statsskick. Straffet för h. utgör fängelse i minst ett och högst tio år. Hovrätten fungerar som första instans i mål som gäller h. (Thomas Forss)

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import