(Horn) Karl

(Horn) Karl Henriksson till Kankas (f. ca 1550, d. 16/5 1601 Burtnick, Livland), ämbetsman och krigare, son till Henrik Klasson. Han deltog med fadern i försvaret av Reval 1577 och under Pontus De la Gardie i Kexholms erövring 1580. Han var ståthållare i Narva 1581-90. Tillhörde oppositionen mot Johan III:s politik vid mötet i Reval 1589 och blev sedan avsatt från ståthållarskapet samt dömd till döden för försumlighet i försvaret mot ryssarna, men benådades. Som motståndare till Klas Fleming slöt han sig 1600 till hertig Karl och blev ståthållare i Reval och lagman i Norrfinne lagsaga.HornKarl.jpg

(Horn) Karl Henriksson, teckning av Aarno Karimo efter avbildning på Horns gravmonument i domkyrkan i Reval (Tallinn). Foto: Schildts bildarkiv.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import