Huvudstadsregionens samarbetsdelegationHuvudstadsregionens samarbetsdelegation (SAD), gr. 1970, Hfrs, kommunal samarbetsorganisation som hade som uppgift att främja utvecklingen och konkurrenskraften i huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla) genom att tillhandahålla service inom trafik, avfallshantering, luftvård och utvecklingsplanering. Om verksamheten stadgdes i lagen om Huvudstadsregionens samarbetsdelegation av 1996.

Genom lagen om Samarbete inom avfallshanteringen och kollektivtrafiken mellan kommunerna i huvudstadsregionen (2009) upphörde SAD:s verksamhet och två nya samkommuner bildades från ingången av 2010. Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) svarar för vatten- och avfallshanteringstjänster medan samkommunen Helsingforsregionens trafik (SHT) svarar för planering och ledning av kollektivtrafiken på verksamhetsområdet. För Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla grundar sig samkommunernas verksamhet på lag. Övriga kommuner i Helsingforsregionen, t.ex. Kervo och Kyrkslätt, har anslutit sig frivilligt.
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
kommuner, huvudstadsregion, samarbetsorgan
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 08.06.2023