Hyry, Antti

Hyry, Antti Kalevi (f. 20/10 1931 Kuivaniemi, d., 4/6 2017 Esbo), författare, dipl.ing. 1958. Hyry representerade 1950- och 60-talens nya finska prosa och dess skildring av samhällets urbanisering. I hans verk kommer temat till uttryck som en längtan tillbaka till landsbygden och barndomen. Hyrys huvudperson är ofta en pojke. Novellerna och prosaverken består mest av beskrivningar av konkreta föremål och händelser. Den minutiöst skildrade materiella världen gestaltar samtidigt tidens sociala verklighet: människornas livsvillkor, problem och värderingar. Stilen är enkel och dämpad, ibland med inslag av fantasiföreställningar. Bland Hyrys verk kan nämnas novellsamlingen Maantieltä hän lähti (1958), prosaverken Alakoulu (1965), Maailman laita (1967), Isä ja poika (1971), Kurssi (1993), Aitta (1999) och hörspel. Två arbeten av Hyry finns på svenska, romanen Kotona (1960, sv. övers. Hemma, 1961) och Beskrivning av en tågresa och fem andra noveller (1964). Hans samlade noveller utgavs 1981 under titeln Novellit. Hyry erhöll Finlandia-priset 2009 för romanen Uuni (fritt övers. till sv. "Ugnen"), som rent konkret utgår från byggandet av en ugn, bit för bit. (B. Pohjanen, Med seende ögon: En studie i A. H:s författarskap, 1979)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 02.12.2009 av Johan Lindberg
Uppdaterat 13.11.2017 av Import