Hyrynsalmi

Hyrynsalmi, kommun i Kajanaland ca 70 km n.o. om Kajana, Norra Finlands region. Areal 1 421 km2, invånare 2 736 (2010).

Hyrynsalmi består av ett höglandsbetonat, starkt försumpat back- och bergland kring Emäjoki älv, huvudvattendraget i Hyrynsalmistråten. V. om denna ligger flera berg som når inemot 400 m ö.h., högst bland dem Iso Tuomivaara (387 m ö.h.) n.v. om kyrkbyn. Det fjällliknande Paljakka (384 m ö.h.) omges av ett naturreservat med samma namn (delvis i Puolanka). Kommunens centralort, Hyrynsalmi kyrkby (ca 1 900 inv. 2000), är belägen vid Emäjokis utlopp ur sjön Hyrynjärvi. Längre nedåt älven ligger Seitenoikea kraftverk (fallhöjd 21,4 m, effekt 31 MW), där det tidigare fanns en mäktig, 3 km lång fors, berömd för sina forsfarare. Kraftverket byggdes av Oulujoki Oy, invigdes 1961, och ägs idag av Fortum Oyj. I kommunen finns f.ö. bl.a. träindustri. Hyrynsalmi fick järnvägsförbindelse 1939, då banan Kontiomäki-Vääkiö, som är dragen genom kommunen, blev färdig. Av sevärdheter kan nämnas det ståtliga vattenfallet Komulanköngäs i Syväjoki, en biälv till Emäjoki som upprinner i Paljakka.

Hyrynsalmi ingick under medeltiden i de österbottniska kustsocknarnas erämarker och koloniserades (från Savolax) i början av nya tiden. Området hörde ursprungligen till Nyslotts slottslän, men överfördes 1559 till Österbotten och var 1650-80 en del av Kajana friherreskap. I kyrkligt hänseende hörde Hyrynsalmi under Paltamo till 1786, då det bildade egen församling. Socknens träkyrka är uppförd samma år enligt ritningar av den kände kyrkbyggaren Jacob Rijf. Tjärbränning var den viktigaste näringen i mitten av 1800-talet. Bland i Hyrynsalmi tidigare bosatta och verksamma personer märks den ryktbare bondeaktivisten Juho Heikkinen, vars gård utgjorde en viktig etappstation under jägarrörelsens dagar (minnesmärke rest 1959).(M. Huurre/J. Keränen/ O. Turpeinen, Hyrynsalmen historia, 1988)
Hyrynsalmi

Hyrynsalmi hörde till de kommuner som drabbades av förstörelsen under Lapplandskriget. Vid reträtten hösten 1944 tillämpade de där förlagda tyska trupperna den brända jordens taktik. Karta: Arttu Paarlahti. Källa för areal- och befolkningsuppgifter: Statistikcentralen.

HYRYNSAL.jpg

Bildkälla: Finl. Kommunförbund.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 05.09.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 05.09.2011 av Import