igelkott

igelkott (Erinaceus europaeus), insektsätare i likhet med näbbmöss och fladdermöss. I. ligger i vinterdvala från september till början av maj. Under snöfattiga vintrar kan en betydande del av igelkottstammen frysa ihjäl på övervintringsplatserna. I. har från de sydligaste delarna av landet - dels genom utplantering, dels spontant - spritt sig ända till trakten av Torneå samt österut till Kajana och Kuhmo. Beståndet har särskilt i s. Finland decimerats under senare år, främst för att igelkottar dör i trafiken och påverkas av miljöförändringar och miljögifter.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import