Indrenius, Bernhard

Indrenius, Bernhard (f. 16/1 1812 Fredrikshamn, d. 23/10 1884 Pburg), militär och ämbetsman, general av infanteriet (1878). I. utexaminerades 1829 från kadettskolan i Fredrikshamn och tjänstgjorde sedan i Ryssland, där han framgångsrikt deltog i fälttågen i Kaukasien 1837-53 och i turkiska kriget 1853-54. Han utnämndes 1856 till guvernör i S:t Michels län och Viborgs län och var 1866-82 ledamot av senatens ekonomiedepartement. Som vicekansler för universitetet 1866-69 gjorde I. en av de högsta makthavarna uppskattad insats när det gällde att begränsa studenternas kontakter med studentkorporationer i Sverige. Han var 1869-82 medlem av kommittén för finska ärenden i Petersburg och tjänstgjorde i flera repriser som tf. generalguvernör. Adlad 1854 och upphöjd i friherrligt stånd 1871.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import