Inha, Into KonradInha, I. K. (Into Konrad, tid. Nyström), (f. 12/11 1865 Virdois, d. 3/4 1930 Hfrs) fotograf, författare, tidningsman. I. blev student från Tavastehus lyceum 1884 och bosatte sig därpå följande år i Hfrs. Han var utrikesredaktör för tidningen Uusi Suometar fr.o.m. 1888 fram till sekelskiftet, gjorde fotograferings- och reportageresor i Europa och bedrev fotostudier i Bayern. 1892 inledde I. på uppdrag av Ateljer Apollos innehavare K. E. Ståhlberg en fotograferingsresa av landskap i norra Finland, vars bildresultat, liksom senare resors, fick stor spridning som postkort och i publikationer. 1893 och 94 riktades resorna till Östra Finland respektive Vitahavskarelen, varav den senare blev av särskild kulturhistorisk betydelse för sin dokumentation av bl.a. runosångare och människor i dagligt arbete. 1895 var objektet landskap i hela landet, vilket resulterade i bildverket Finland i bilder - Suomi kuvissa. År 1908 fotograferade I. stadsvyer i Helsingfors på uppdrag av förlaget WSOY för en av studentnationen Savolais-Karjalainen osakunta redigerad guidebok om huvudstaden, som utkom 1910. Endast ett sextiotal av ca 190 bilder användes i verket. De övriga stannade i förlagets arkiv, varefter de ca hundra år senare återupptäcktes och utgavs 2009 i boken Helsinki - valon kaupunki, som fick ett mycket gott mottagande. I. författade och redigerade ett flertal bildverk och översatte också populärvetenskaplig litteratur och ungdomsböcker till finska. Han kan därtill ses som en av cykelåkningens pionjärer i Finland, då han tidigt tog cykeln i användning vid sina resor samt importerade även cyklar från England. Uppkomsten av det finska namnet för cykel (polkupyörä) tillskrivs I., men detta har inte kunnat verifieras. (T.-J. Vuorenmaa, I. Kajander, I. K. Inha, valokuvaaja 1865-1930, 1981; K. Lintonen, Hymyilevät rannat, I. K. Inhan luonnon hurmaus ja melankolia, 2006).


Vitahavskarelen1_I.K.Inha_MV.jpg

I.K. Inha. Fotografi över Venehjärvi by i Vitahavskarelen, taget 1894. Bildkälla: Schildts bildarkiv, Museiverket.
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, fotografer, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 08.05.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 08.05.2012 av Import