jämställdhetslagen

jämställdhetslagen trädde i kraft 1987. Lagen syftar till att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Den förbjuder direkt eller indirekt könsdiskriminering och syftar till att förbättra kvinnans ställning i arbetslivet. Lagen förbjuder diskriminering i arbetsplats- och utbildningsannonser samt ger den som har utsatts för diskriminering i arbetslivet rätt att söka gottgörelse. Lagen förpliktar myndigheterna att arbeta för jämställdhet och förutsätter att det i statliga och kommunala organ skall finnas kvinnor och män representerade till minst 40 % vardera, om inte särskilda skäl talar för något annat. Jämställdhetslagen förnyades 1995. Då infördes en paragraf om könskvotering i statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga organ samt i kommunala organ, med undantag för kommunfullmäktige. (Katriina Honkanen)
 
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
jämställdhet, jämställdhetspolitik, jämställdhetslagstiftning, lag om jämställdhet mellan kvinnor och män, jämställdhetsprogram
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 09.06.2023