Järnefelt, Alexander

Järnefelt, August Alexander (f. 2/4 1833 Tohmajärvi, d. 15/4 1896 Hfrs), militärtopograf och ämbetsman, generallöjtnant (1888). Järnefelt utexaminerades 1853 från kadettskolan i Fredrikshamn, tjänstgjorde från 1860 i hemlandet och blev 1870 chef för den ryska topografkåren i Finland. Vid rysk-turkiska krigets utbrott 1877 utnämndes han till chef för generalstabens topografiska avdelning; kartlade de erövrade områdena, ca 140 000 km2. Järenfelt var därefter guvernör i S:t Michels (1883-84), Kuopio (1884-88) och Vasa (1888-94) län samt inträdde 1894 i senaten som chef för militieexpeditionen. Han var gift med Elisabeth Järnefelt. De hade nio barn, bland dem Armas Järnefelt, Arvid Järnefelt, Eero Järnefelt och Aino Sibelius.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import