järv

järv (Gulo gulo), mårddjur, som i Finland påträffas i Kajanaland och Lappland invid östgränsen samt sporadiskt i mell. Finland. Järven har räknats som utrotningshotad sedan mitten av 1980-talet, då hela beståndet i Finland omfattade kanske bara 20-40 djur. Kring sekelskiftet 2000 hade järvbeståndet stabiliserats till omkring 120 djur, 2008 beräknades antalet järvar i landet uppgå till 155 - 170. Jakt på järv var till 1978 tillåten året om i hela landet, men sedan 1982 är järven fridlyst.
 
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
djur, mårddjur, järv
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 09.06.2023