Janson, Ture

Janson, Ture Johan Ludvig (f. 5/2 1886 Åbo, d. 24/12 1954 Mariefred, Sverige), författare och journalist. J. var i början av 1900-t. några år redaktör vid den socialdemokratiska tidningen Arbetaren, men tog 1917-18 avstånd från den röda våldsideologin och utvecklades mot slutet av sitt liv alltmer i reaktionär riktning. Han arbetade sedan bl.a. vid Dagens Press, Svenska Tidningen och Hufvudstadsbladet samt flyttade 1929 till Sverige, där han gjorde en uppmärksammad insats som kulturreporter och kåsör. Som författare debuterade J. 1911 med den i dagdrivaranda skrivna boken Inga medmänniskor, som i likhet med novellsamlingen Knock me down (1914) och berättelsen Journalisten Bergman (1915) till stor del innehåller självbiografiskt stoff. Han skrev även flera romaner, bl.a. De ensamma svenskarna (1916), som behandlar finlandssvenskarnas nationella problem, och Vänskapsbyn (1925), en skildring av finländsk officersmiljö. Framträdde som dramatisk författare bl.a. med skådespelet Sveaborg, ett historiskt drama, uruppfört på Svenska teatern 1928. J. utgav vidare bl.a. en rad Helsingforsskildringar och essäsamlingar. Levde mot slutet av sitt liv tidvis svårt alkoholiserad i knappa förhållanden i Sverige. (P.O. Barck, T. J., 1962)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import