Jauhiainen, Oskari

Jauhiainen, Heikki Oskari (f. 31/10 1913 Kiminge, d. 20/1 1990 Hfrs), skulptör. J. studerade 1938-41 vid Finska konstföreningens ritskola under bl.a. Felix Nylunds ledning. Han hade emellertid redan före studietiden framträtt som konstnär med bl.a. skulpturer i trä i folklig stil och skapat en minnesstod över Juho Vesainen i Överkiminge (1936). J. var påverkad av renässansens bildhuggarkonst och hans arbeten utmärkte sig för en enkel realism, fast plastisk formbehandling och drivet utförande. Bland hans offentliga arbeten märks Agricolastoden i Åbo (1950) samt monument över stockflottare (Joensuu 1964), stuvare (Kotka 1966) och sjöfarare (Hfrs 1968). I den förnyade tävlingen om Mannerheims ryttarmonument (1954) fick J. första och andra pris tillsammans med bildhuggaren Aino Tukiainen. J. har även utfört talrika hjältestatyer, gravmonument, småskulpturer och porträttbyster, t.ex. ett självporträtt i brons (1947, Ateneum). J. tillhörde Oktobergruppen på 1930-t. Han verkade som lärare vid Finlands konstakademis skola 1956-65. J. förlänades professors titel 1967. Utsågs till akademiker 1982. Ett museum som bär hans namn öppnades 1997 i Kiminge. (P. Rönkkö, O. J., 1994)
JauhiainenOskari

Jauhiainen, Oskari. Statyn över Mikael Agricola restes 1950 vid Åbo domkyrka. Konstnären uppges ha skänkt stoden sina egna anletsdrag. Foto: Schildts bildarkiv, S. Kawecki.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
skulptörer, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 05.08.2009 av Johan Lindberg
Uppdaterat 05.08.2009 av Import