Jung, Valter

Jung, Valter Gabriel (f. 27/11 1879 Vasa, d. 10/2 1946 Hfrs), arkitekt, far till Dora J. Han utexaminerades 1902 från Polytekniska läroverket i Hfrs och innehade 1904-05 gemensam byrå med Lars Sonck, varefter han 1905-15 arbetade tillsammans med Emil Fabritius. Han drev egen arkitektbyrå 1915-24 och bildade därefter jämte brodern Bertel bolaget Jung & Jung, som verkade 1925-46.

J. var en av de förnämsta företrädarna för den sena, redan klassicistiskt anstrukna "jugendstilen", och mellankrigstidens "nysaklighet". Den konstnärligt mångsidige J. utförde flera inrednings- och dekorationsarbeten och tjänstgjorde 1904-10 som lärare vid Centralskolan för konstflit och Helsingfors handarbetsskola, där han undervisade i teckning, skulptur och metalldrivning. Bland hans arbeten märks inredningen och dekorationerna till den s.k. Jugendsalen (f.d. Privatbanken, 1904), biografen Kino Palats (1910, riven), Helsingforsförsamlingarnas hus vid Bulevarden (1915), hotell Torni (1931) och A. Ahlström Oy:s affärshus (num. Savoy 1937), alla i Hfrs, samt Bores f.d. affärs- och bostadshus (1928) i Åbo och Littois klädesfabrik (1924). J. gjorde även ritningar till en rad privatbostäder (bl.a. ett antal villor i Eira och H. von Rettigs hus i Åbo, 1928) och herrgårdsbyggnader, samt vidare musikpaviljongen i Esplanadparken i Hfrs (1930-t.). (Patrick Eriksson)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
arkitekter, finlandssvenskar, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 11.04.2011
Uppdaterat 09.06.2023