Jungfruskär

Jungfruskär, ögrupp i Skiftet invid farleden Åbo-Stockholm i s.v. Houtskär, hette ännu på 1500-t. Hundskär. J., som består av öarna Storlandet, Hamnö och Nölstö, var uppenbarligen redan under medeltiden en viktig hamnplats men därefter obebott fram till 1840-t. Det exproprierades sedermera delvis för militära ändamål; redan 1914 avskildes Nölstö åt ryssarna. Ett kustartillerifort tillhörande Åbo kustartilleriregemente anlades på 1950-t. på Storlandet; efter regementets upplösning överfördes försvarets områden 2000 till Skärgårdshavets nationalpark, som administreras av Forststyrelsen. J. är känt för sin rika lundväxtflora.
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
öar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 09.06.2023