kärnvapen

kärnvapen, förbud mot. 17:e artikeln i Parisfreden 1947 stipulerade förbud för Finland att anskaffa kärnvapen. Finland förband sig att avstå från kärnvapen även genom att 1968 ansluta sig till det internationella icke-spridningsfördraget.

Enligt strafflagen gör den som för in i landet eller här tillverkar eller spränger en kärnladdning sig skyldig till kärnladdningsbrott, för vilket straffet är minst två och högst tio års fängelse. Även för innehav av en kärnladdning är straffet det samma, och likaså är försök straffbart.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import