Kaitera, Pentti

Kaitera, Pentti Veikko (f. 19/11 1905 Rantasalmi, d. 8/6 1985 Hfrs), hydrolog, tekn.dr 1940. K. disputerade 1939 på en avhandling om snösmältning och utnämndes 1942 till professor i lantbrukets vattenhushållning vid Tekniska högskolan. Han arbetade målmedvetet för att utveckla förhållandena i landets n. delar och bidrog bl.a. till att det stora järn- och stålverket placerades i Brahestad. K. var även den som huvudsakligen genomdrev grundandet av Uleåborgs universitet och tjänstgjorde som interimistisk rektor i dess begynnelseskede.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), hydrologi
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import