Kalm, Pehr

Kalm, Pehr (f. 1716 Ångermanland, d. 16/11 1779 Åbo), naturforskare. Kalm föddes i en prästfamilj från Korsnäs på flykt undan stora ofreden, blev 1735 student i Åbo och fann där en mäktig beskyddare i hovrättsrådet S.C. Bielke, som bekostade hans forskningsfärder bl.a. till svenska och ryska Karelen 1740. Detta år skrev Kalm in sig vid Uppsala universitet och blev snart en av Linnés främsta lärjungar. 1744 åtföljde han Bielke på en resa till Ryssland; kallades 1747 till professor i naturalhistoria och ekonomi i Åbo, men tillträdde professuren först efter sin av Linné inspirerade nordamerikanska resa, skildrad i En resa till Norra Amerika. Detta arbete, utgivet i tre band 1753-61 (nya uppl. 1904-29 och 1966-88 samt översatt till flera språk, utgiven på finska senast 2004), ger en rik och mångsidig bild av förhållandena i det dåtida Nordamerika och fick stor betydelse för den naturvetenskapliga och kulturhistoriska forskningen. Han reste 1748 via London till Philadelphia, som blev hans bas för flera år och där han gjorde bl.a. Benjamin Franklins bekantskap. Bland emigranterna där träffade Kalm. även sin blivande hustru, som följde med honom till hemlandet. Resans egentliga syfte var insamling av nyttiga frön och plantor, som skulle kunna odlas i svenska riket.

Vid hemkomsten 1752 anlade Kalm en botanisk trädgård i Åbo, som dock snart måste nedläggas. Inte heller acklimatiseringen av de amerikanska växterna lyckades. Under hans presidium utgavs 146 disputationer, som främst behandlade fruktodling, skogsvård, lantbruk och lokalhistoria. Kalm prästvigdes 1757 och blev kyrkoherde i Pikis, som 1763 utbyttes mot S:t Marie.

Kalm var en av de mest renodlade representanterna för 1700-talets upplysning och rationalism i Finland; han är dessutom en av landets internationellt mest kända lärde under gångna tider. Den efter honom uppkallade örten Kalmia latifolia är idag "nationalblomma" i Pennsylvania och Connecticut. (C. Skottsberg, P. K. Levnadsteckning, 1951; M. Kerkkonen, Pietari K. talousopin professorina, 1936, Peter Kalm´s American journey, 1959; B. Hildebrand, Pehr Kalms amerikanska reseräkning, 1956)
KalmPehr

Kalm, Pehr. En framstående representant för "nyttans tidevarv", känd främst för sin skildring av resan till Nordamerika. Bild: Museiverket.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
finländare, personer (individer), naturforskning
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 14.06.2023