Karkali udde

Karkali udde, fi. Karkalinniemi, naturskön udde n. om Lojoön i Lojo sjö, belägen i Lojo och Karislojo. Udden, som var bebodd redan på 1400-talet, är 5,5 km lång och 0,5 km bred. Karkali utnyttjades från 1881 som sommarställe av den kände kyrkomannen Gustaf Johansson, som 1899 blev ärbebiskop. Karkali naturpark (ca 100 ha), som är det största lundområdet på det finländska fastlandet, inrättades 1964 och administreras sedan 2002 av Forststyrelsen. Där växer bl.a. hassel, lind (en dunge på 140 stammar), vresalm, lönn, ek och vildapel. I närheten ligger Torhola kalkstensgrotta, som är landets största.
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
uddar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 15.06.2023