Katedralskolan

Katedralskolan i Åbo är landets äldsta skola, tidigast nämnd 1326, men troligen verksam redan under 1200-talet (historia, avsn. Medeltiden). Skolans uppkomst kan knytas till domkapitlet i Åbo, som i sin slutliga form instiftades 1276. I Katedralskolan gavs under medeltiden undervisning i teologi och latin samt bl.a. i aritmetikens och geometrins grunder; de flesta eleverna utbildade sig för prästyrket. Efter reformationen fortsatte skolan sitt arbete i stort sett som tidigare, men uppdelades 1630 på ett gymnasium och en trivialskola av vilka det förra i sin tur 1640 ombildades till ett universitet, Åbo akademi.

Katedralskolan förstördes vid Åbo brand 1827 och arbetade därefter några år i Raumo. 1830 inrättades ett högre läroverk, Åbo gymnasium, med Katedralskolan som förberedande skola (från 1841 högre elementarläroverk). De båda skolorna sammanslogs 1872 till ett läroverk med namnet Svenska klassiska lyceum i Åbo, "Classicum". Efter andra världskriget sammanslogs några andra läroverk med Classicum, och i samband med grundskolans införande 1976 återfick gymnasiet sitt gamla namn Katedralskolan. Skolan är stadens enda svenskspråkiga gymnasium. (J. Hastig, K. i Åbo 1722-1806, 1908; R. Tigerstedt, Åbo gymnasium 1828-1872, 1919; Svenska klassiska lyceum i Åbo 1872-1947, 1947)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import