Ketonen, Irja

Ketonen, Irja Helena (f. 20/6 1921 Åbo, d. där 17/11 1988) journalist och företagsledare, maka till Arvo Ketonen. Hon anställdes i lägre tonåren som bud på Turun Sanomat och ingick 1941 äktenskap med tidningens dåvarande ägare. Vid dennes bortgång 1948 utsågs Ketonen till vd, en post hon p.g.a. styrelsens avoga inställning kunde behålla endast ett halvår. Ett par utdragna rättegångar om arvet efter maken följde, men eftersom testamentet innehöll en stipulation om att Ketonen skulle beredas en lämplig anställning på tidningen fick hon bli redaktionschef och kunde 1955 återkomma som vd samt blev därtill styrelseordförande. Ett av hennes initiativ var att 1961 förklara Turun Sanomat obunden. Ketonen förlänades bergsråds titel 1980.
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
finländare, journalister, personer (individer), företagare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 15.06.2023