Kianto, Ilmari

Kianto (t. 1906 Calamnius), Ilmari (f. 7/5 1874 Pulkkila, d. 27/4 1970 Hfrs), författare, fil.kand. 1898. Kianto räknas till de klassiska folklivsskildrarna i finsk litteratur. Han studerade 1901-03 i Moskva, var 1904-06 läroverkslärare i Kajana och verkade därefter som fri författare, bosatt i sin hembygd Suomussalmi. Han framträdde först som lyriker i nyromantisk anda, men utvecklades till en socialradikal skildrare av ödemarksproletariatets förhållanden, bl.a. i romanerna Punainen viiva (1909, sv. övers. Det röda strecket, 1946) och Ryysyrannan Jooseppi (1924, sv. övers. Jooseppi från Ryysyranta, 1955), hans mest kända arbeten.

Kianto var trots att han i sina böcker gick till angrepp mot olika konservativa samhällsinstitutioner ingen demokrat, utan en individualistisk troskämpe som revolterade mot all makt, också folkets. En stor del av hans rika produktion bygger på det självupplevda, som publicerats i lätt maskerad form. Hans egen livsstil var okonventionell och förde honom i konflikt med myndigheterna under vinterkriget, sedan han med ett meddelande på en cigarrlåda bett ryssarna skona sitt hem Turjanlinna - han fruktade att dessa skulle tåga in i Suomussalmi. Patrioten Kianto dömdes till sex månaders tukthus och avtjänade största delen av straffet, innan han benådades av president Kallio. Hemmet förstördes av finländska trupper.

Kianto utgav även ett stort antal memoarböcker, reseskildringar m.m. Fil.dr h.c. 1957. (V. Laurila, I.K., 1944; Nälkämaan keisari: kuvia Ilmari Kiannon Suomesta 1874-1970, red. R-L. Kansi, 1986)
KiantoIlmari

Kianto, Ilmari. Debuterade som författare redan vid 22 års ålder och var ytterst produktiv. Foto: Museiverket, P. Kyytinen.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 02.03.2011
Uppdaterat 02.03.2011