Kiparsky, Valentin

Kiparsky, Valentin Julius Alexander (f. 4/7 1904 Pburg, d. 18/5 1983 Hfrs), internationellt känd slavist, fil.dr 1935. Den utomordentligt språkbegåvade Kiparsky (som sägs ha behärskat 14 språk) var 1947-58 professor i ryska språket och litteraturen vid Helsingfors universitet, 1952 gästprofessor vid universitetet i Indiana och 1961-62 i Minnesota, 1952-55 professor i Birmingham, 1958 -63 professor i slavistik vid Freie Universität i Berlin och 1963-74 återigen i slavisk filologi vid Helsingfors universitet. Han ägnade sig till en början åt studiet av lånord, bl.a. i doktorsavhandlingen Die gemeinslavischen Lehnwörter aus dem Germanischen (1934). Kiparsky publicerade förutom sitt huvudarbete, Russische historische Grammatik (3 bd, 1963-75), även en annan studie av bestående värde, Der Wortakzent der russischen Schriftsprache (1962). I skrifterna Suomi Venäjän kirjallisuudessa (1945), Norden i den ryska skönlitteraturen (1947) och English and American Characters in Russian Fiction (1964) analyserade han utländska gestalters roll i den ryska litteraturen. Tilldelades akademikers titel 1977.KiparskyV.jpg

Kiparsky, Valentin. Han har bland annat analyserat utländska gestalters roll i den ryska skönlitteraturen. Foto: Åbo Akademis bildsamlingar.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import