Klenberg, Jan

Klenberg, Jan Gottfried (f. 22/10 1931 S:t Michel), militär, amiral (1990). Klenberg, som är son till veterinärgeneralmajoren Gotthelm Klenberg (1887-1973), genomgick efter sin militära grundutbildning Krigshögskolan 1959-1961 och var någon tid forskare (fellow) vid Harvarduniversitetets fakultet för internationell politik. Under sin karriär var han bl.a. chef för försvarskurserna 1974-77, kommendör för sjöstridskrafterna 1980-83, chef för huvudstaben 1983-90 och som förste sjöofficer kommendör för försvarsmakten 1990-94. Han var kansler för Frihetskorsets orden 2003-2007. Klenberg har medarbetat i flera militära tidskrifter och i bokform publicerat verket The cap and the straits: problems of Nordic security (1968). (Amiraalin aika, red. P. Holopainen m.fl., 1994; Itsenäisen Suomen kenraalikunta 1918-1996, biografiat, red. R. Lipponen, 1997) (Jarl Kronlund)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import