Köklax

Köklax, fi. Kauklahti, tätort vid Kustbanan i Esbo ca 24 km från huvudstaden, 5 200 inv. (2004); bildar ett s.k. storområde inom Esbo stad.

Orten intar en framträdande plats i Esbos industriella historia. Förekomsten av god lera gav redan på 1500-talet upphov till en tegelindustri i Köklax. I slutet av 1800-talet fanns där ett sågverk och två tegelbruk, av vilka det ena 1923 ombyggdes till glasbruk och från 1927 drevs som ett dotterbolag till Riihimäen lasi Oy. Det hade 150 anställda 1939, tillverkade huvudsakligen lagerglas och belysningsarmatur, brann 1946 och byggdes upp på nytt, men nedlades 1952. För den övervägande finskspråkiga arbetarbefolkningen grundades där den första finska folkskolan i Esbo 1891. Detta år grundades även Finns folkhögskola. - Vid en arkeologisk utgrävning i Köklax 2003 påträffades lämningar av bosättning från tidig medeltid (möjligen 1200-talet), vilket troddes kunna revidera uppfattningen om när den nyländska kusten befolkades. (S. Voijola, Kauklahden seutu ennen ja nyt, 1988; S. Backman, Köklax svenska folkskola-Kungsgårdsskolan 1906-2006, 2006; Esbo stadsmuseum, Byn: Medeltid vid Östersjöns stränder, 2008)
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
tätorter, stadsdelar, plats
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.06.2023